logo-blue

 
Български (България)English (United Kingdom)
         
 
 
Начало Услуги
 

Нашите услуги

Проявявайки разбиране към нуждите на местни власти, фирми, предриятия и най-вече гражданите, ние се стараем да предлагаме изключително богата гама от услуги, събрани в цялостни решения за събирането и управлението на отпадъци. Обърнете се към нас, в случай че имате нужда от:

 • Общинско сметосъбиране и сметоизвозване
 • Регулярно почистване на улици, тротоари и площади
 • Фирмено сметосъбиране
 • Индустриално почистване и сметопреработване
 • Разделно събиране и сепариране на отпадъци
 • Преработка, балиране и депониране на отпадъци
 • Събиране и безопасно обезвреждане на дребни опасни биологични отпадъци
 • Сигурно и щадящо природата управление на твърди отпадъци
 • Зимно снегопочистване
 • Озеленяване и поддръжка на публични площи
 • Проектиране, изграждане и управление на трансферни станции
 • Проектиране, изграждане и управление на съоръжения за компостиране
 • Проектиране, изграждане и управление на съоръжения за преработването на биомаса в електрическа енергия  и отопление

 

 

 
 
 

© 2013
created by Web Publishing House JSC