logo-blue

 
Български (България)English (United Kingdom)
         
 
 
Начало Услуги Енергийни проекти
 

Спомагайки за постигането на поетите от България ангажименти в областта на опазването на околната среда, Холдингът има амбиция да разработва проекти, свързани с производство на енергия от отпадъци (Waste to Energy), което се изразява в производство на електрическа и топлинна енергия чрез изгарянето на биомаса. В процес на разработка са два проекта за изграждане на съоръжения с капацитет на производство 5.5MW и 10.5MW.

 
 
 

© 2013
created by Web Publishing House JSC